Croeso i TOWIP! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Dewiswch y dref agosaf at ble rydych yn byw:

Llandrindod / Llanfair-ym-Muallt
0%
Y Drenewydd / Llanidloes
15.4%
Y Trallwng / Llanfair / Llanfyllin
23.1%
Machynlleth
0%
Aberhonddu
38.5%
Ystradgynlais
0%
Crughywel / Y Gelli Gandryll / Talgarth
0%
Llanandras / Tref-y-clawdd
23.1%

Beth yw'r peth gorau am y Nadolig?

Anrhegion
22.2%
Uchelwydd a Mochyn
22.2%
Part�on
22.2%
Dim Ysgo
33.3%

Beth yw eich barn am TOWIP?

GWYCH
100%
Mae angen rhywfaint o waith
0%
Iawn
0%
GALLAI FOD YN WELL
0%
Yn ddiflas, byth yn edrych arno!
0%
Yn rhy gymhleth i'w defnyddio
0%

DO YOU WANT AN AGONY AUNT COLUMN ON TOWIP ONCE A WEEK?

Ydw
100%
Nac Ydw
0%

Sut wyt ti’n teimlo am arholiadau?

Rwy’n teimlo dan straen.
80%
Sai’n poeni rhyw lawer – rwy’n mynd i fethu ta beth.
20%
Sai’n poeni rhyw lawer, rwy’n mynd i weithio adre ar y fferm.
0%
Rwy’n mynd i lwyddo felly dwi ddim yn becso.
0%

Wyt ti'n mynd i wisgo lan ar gyfer calan gaeaf?

Ydw, ac rwy'n mynd i chwarae losin neu lanast.
25%
Ydw, ac rwy'n mynd i barti.
50%
Na.
25%

Ydych chi'n hoffi'r eira?

Mae'n rhy oer
30%
Oes!
40%
Mae'n iawn
30%

Pa logo sydd orau gennych?

Opsiwn 1
66.7%
Opsiwn 2
0%
Opsiwn 3
33.3%

Tan 30 Medi gelli bleidleisio am dy hoff erthygl rhwng Gorffennaf a chanol Awst. Bydd gwerth £25 o docynnau Love2Shop i'r enillydd. Am fanylion pellach darllena'r erthygl am y gystadleuaeth.

Kony 2012- Stop at Nothing.
6.7%
The Internet :)
6.7%
Scientists Stitch Up Kittens Eyes!!! at Cardiff Uni!
33.3%
My Work Experience!
13.3%
God save the Queen!
40%

Tan 20 Awst gelli di bleidleisio am dy hoff erthygl o fis Mehefin. Bydd gwerth £25 o docynnau Love2Shop i'r enillydd. Am fanylion pellach darllena'r erthygl am y gystadleuaeth.

Welcome To TOWIP
0%
TAG Video
25%
Self-Harm
50%
Bangor; Twinned With Pyongyang
25%

Tan 16 Gorffennaf gelli di bleidleisio am dy hoff erthygl rhwng mis Ebrill a Mai. Bydd gwerth £25 o docynnau Love2Shop i'r enillydd. Am fanylion pellach darllena'r erthygl am y gystadleuaeth.

Raising Money For Mind – Black_Star
20%
Smile, You never know who's watching –leebow81
20%
I’m Still Here - RosiieFlamingo
60%
Don’t lose Your Head – Arts Connection (On behalf of TAG)
0%
Ravin’ with Craven – Angie PYFIS (On behalf of the Website Wafflers)
0%

What do you think of the new website?

I love It!
50%
Better than the old site
50%
Its okay
0%
I want the old site back
0%
Don't like it
0%
I don't know
0%

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50